Oddíl

První skautská družina v Nové Včelnici vznikla již roce 1919, přičiněním studenta obchodní školy Emanuela Truhláře. Velmi záhy došlo na založení chlapeckého a dívčího oddílu, díky čemuž mohli zažít mnohá dobrodružství jak chlapci, tak i děvčata. I přes několikeré zákazy Junáka, skauti a skautky pokaždé obnovili svou činnost a v současnosti v Nové Včelnici funguje 1. skautský oddíl sdružující dívky a chlapce, který v roce 2007 přijal jméno „Gatlida“.

Symboly a barvy oddílu

Gatlida znamená v jazyce kmene Čerokí „Šíp“. Jazyk kmene Čerokí byl použit s ohledem na knihu Forresta Cartera Škola Malého Stromu, ve které je popisována právě filozofie tohoto kmene.

Úryvek:

Ber jen to, co potřebuješ. Dyž lovíš jelena, neber nejlepšího. Vem menšího a pomalejšího, a jeleni porostou silnější a dycky ti dají maso (…)

Slovo „ Šíp“ nebylo vybráno náhodně, šíp jako předmět vždy označuje pokračování a pokrok. Zároveň byl vybrán na památku tragické smrti jednoho z členů vedení oddílu na táboře v roce 2005. Jan Poláček – Šíp, tak zůstává přímo ve středu oddílu.

Logo tvoří zlatý kruh, kterým prolétává zlatý šíp. Uvnitř zlatého kruhu je ještě světlomodrá mariánská barva. Kruh je v indiánské symbolice znamením nekonečnosti a nesmrtelnosti. Znamená, že oddíl i přes tragédii žije dál, stejně jako žije Šíp v našich srdcích. Nesmrtelná jsou i skautské myšlenky, které se předávají z generace na generaci.

Šíp protíná kruh a překračuje tak hranice samotného života. Je znamením vyšších hodnot.

Zlatá a světlomodrá mariánská barva jsou barvami města Nová Včelnice. Modrá a žlutá jsou i barvy Evropy, se kterou drží oddíl skautské kontakty. Modrá je barva čistého nebe. Zlatá je barvou vznešenou a bohatou, ale je také barvou hvězd, které máme nad hlavou.

Vlajka používá logo na Novovčelnické modro-zlaté šachovnici.

 

 

 

 

 

Cílem a snahou oddílu je vytvořit prostor nejen pro netradiční aktivity a atraktivní činnost, ale působením obojího jmenovaného se snažit vychovávat kluky a holky k samostatnosti v myšlení i skutcích. Gatlida klade důraz i na ekologii, život v přírodě a tvořivost, rámcem oddílu je lesní moudrost a indiánská filozofie.

Více informací o historii skautingu v Nové Včelnici je možné se dočíst v historické práci s názvem Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století.