Sto let skautingu v Nové Včelnici

Skautská lilie podložená trojlístkem symbolizuje naši příslušnost ke skautingu. Písmena S, M, N, OE a modrožlutá barva odkazují na naše město a jeho znak – Sancta Maria Neo Oettingensis. Stopa uprostřed je liščí podle první skautské družiny a turbánek uprostřed pomyslně spojuje rok založení a dnešek.

Psal se rok 1919, když novovčelnický rodák a student obchodní školy v Jindřichově Hradci Emanuel Truhlář se díky svým kontaktům seznámil blíže se skautskou myšlenkou a rozhodl se tak založit skauting i ve svém rodném městě. Na jaře toho roku se začal psát příběh, který i přes několik zákazů pokračuje do dnešní doby a tak právě letos v roce 2019 můžeme oslavit 100 let skautingu v Nové Včelnici. Samotné oslavy budou zahájeny střediskovým jamboreem v květnu a poběží do října, kdy budou zakončeny přednáškami doplněné o vzpomínky pamětníků.

I. Harmonogram oslav:

 • Střediskové jamboree NV 17. – 19. 5. 2019

V pátek výprava skautských družin po stopách první skautů. Zahájení v sobotu ráno, dopoledne velká strategická hra. Odpoledne otevření bran veřejnosti a sportovní blok plný tradiční i netradičních sportů včetně fotbalového derby Včelnice – Kamenice, večer pak slavnostní oheň s hudbou, divadlem i vzpomínky pamětníků. Na starém hřišti v Nové Včelnici (louka směr Žďár).

O akci v médiích: Jindřichohradecký deník, Novovčelnický zpravodaj

 • Oddílová výprava po stopách Cyrila Jirsy Šumava 14. – 16. 6. 2019

Cyril Jirsa byl novovčelnický skaut, který aktivně skautoval ve 40. letech. Když se v únoru 1948 k moci dostali komunisté, rozhodl se emigrovat do svobodné země, a tak s pomocí českobudějovického skauta Františka Zahrádky přešel v květnu 1949 přes Šumavu a usadil se v Austrálii. I proto jsme se v červnu vypravili po jeho stopách společně s místními převaděči (vimperskými skauty) a v rámci dobrodružných aktivit putovali neohroženě Šumavou, ale i zhlédli dokument i film o převádění přes hranice.

Karel Rešl a Cyril Jirsa, tábor Leština 1947.

 • Oslava táboření – návštěvní den Johnyho louka 27. 7. 2019
 • Zahájení skautské výstavy NV 17. 8. 2019
 • Skautskou stezkou – den nejen pro děti NV 14. 9. 2019
 • Přednáška s pamětníky NV a KNL říjen 2019

II. Historie:

K historii skautingu v Nové Včelnici vzniklo několik odborných prací (a další se připravuje), jedná se o tyto:

 1. Bakalářská práce: Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století, NV a KNL 2017, 75 s. + přílohy.
 2. Kniha: Nová Včelnice, Havlíčkův Brod 2018, s. 42-45.

III. Badatelský projekt:

Kromě toho letos běží napříč celým střediskem projekt Skautský badatel, který je určen pro starší skauty, skautky a rovery a rangers. V rámci projektu je též možné získat odborku Skautský historik či Historik. Zapojit do projektu je možné kdykoliv v průběhu roku a to třemi způsoby:

 1. Jednotlivec – sám bádá a zpracovává určitou oblast týkající se skautské historie dle svého zájmu.
 2. Rádce – komunikuje s vedoucím týmu a bádá společně se svojí družinou, kam přenáší program týkající se historie.
 3. Badatelský tým – jedinci, kteří nechtějí pracovat sami, ale chtějí se scházet a společně bádat a být součástí programů zaměřených na historii skautingu v našem středisku.

Podrobné informace ohledně projektu je možné nalézt v informační dopise.