Pro rodiče

Skauting je unikátní výchovná metoda, jejímiž prostředky jsou pobyt v přírodě, práce v malých skupinkách a zážitky.

Dospělí se věnují přípravě programu pro děti ve svém volném čase a nejsou za to nijak honorováni.

Cíle, ke kterým má skauting děti vést

  • Samostatnost a schopnost si poradit

Učíme děti znalosti praktické nejen pro život v přírodě, ale i ve společnosti

  • Skromnost

Program by měl dětem ukazovat, že zábava, radost a humor nesouvisí s velkými prostředky a technickými vymoženostmi

  • Schopnost spolupráce

Děti se ve skupině učí rozdělovat si úkoly i si pomáhat

 Aktivní schopnost přemýšlet o sobě a o svém okolí

Pracujeme na všestranném rozvoji dětí

  • Empatie a sociální schopnosti

Ve skautském oddíle není nejpodstatnější výkon, ale vztahy mezi jeho členy

Jaké k tomu používáme prostředky

  • Pobyt v přírodě
  • Celodenní nebo několikadenní výpravy
  • Dlouhodobé hry motivované příběhy
  • Úkoly zaměřené na konkrétní cíle
  • Učení se praktických dovedností (vaření, hospodaření, práce se dřevem a další)
  • Slavnostní rituály

Novovčelnický oddíl nespojuje svůj program s jakýmkoli náboženstvím

Veškeré důležité informace nalezenete v našem Průvodci oddílem.